ZmluvyČíslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
Fiseco, s.r.o.Dodatok č.3úprava článkov zmluvy1.1.2021Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
Andrej GolejKúpna zmluvadrobný športový majetok na LK - tenisové kurty2300 bez DPH10.7.2020Stiahnuť zmluvu
BIOMETRIC, spol. s r.o.Zmluva o dielopoloautomatický mostový 3-ramenný turniket, jednostranný, obojsmerný5200,42 s DPH6.7.2020Stiahnuť zmluvu
BIOMETRIC, spol. s r.o.Zmluva o poskytovaní servisných služiebposkytovanie služby softvérovej vzdialenej podpory300 € bez DPH6.7.2020Stiahnuť zmluvu
BIOMETRIC, spol. s r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľomspracovanie bežných osobných údajov10.7.2020Stiahnuť zmluvu
55/2020Mesto TopoľčanyNájomná zmluva o prenájme pozemku č. 55/2020prenájom pozemku1 €2.7.2020-31.12.2020Stiahnuť zmluvu
2020/07-01Peter MinárikZmluva o podnájme nebytových priestorov č.2020/07-01prenájom nebytových priestorov620 €1.7.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 3/2020Mesto TopoľčanyDodatok č. 3/2020 k nájomnej zmluve č.39/2016úprava článkov zmluvy0,00 €10.6.2020Stiahnuť zmluvu
20/1854E/1579Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TopoľčanyDohida číslo: 20/18/54E/1579poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"5517,38 €4.6.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2020Mesto TopoľčanyDodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 4/2017úprava článkov zmluvy0,00 €3.6.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2020Mesto TopoľčanyDodatok číslo 1/2020 k Zmluve o výkone správy bytovúprava článkov zmluvy0,00 €3.6.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2020Mesto TopoľčanyDodatok číslo 1/2020 k Zmluve o výkone správy bytov č. 72/2018/Oúprava článkov zmluvy0,00 €3.6.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2020Mesto TopoľčanyDodatok číslo 1/2020 k Zmluve o výkone správy bytovúprava článkov zmluvy0,00 €3.6.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1Pohoda Festival, s.r.o.Dodatok č.1 ku Mandátnej zmluveúprava článkov zmluvy0,00 €1.7.2020Stiahnuť zmluvu
TU&MC, s.r.o.Zmluva o podnájmenájom tenisové kurty a stánok s občerstvením345,10 s DPH10.7.2020Stiahnuť zmluvu
TU&MC, s.r.o.Komisionárska zmluvakomisionárny predaj10.7.2020Stiahnuť zmluvu
J.R.K.Steel s.r.o.Dohoda o poskytnutí zľavy z nájomnéhoposkytnutie zľavy z nájomného v dôsledku COVID-1924.06.2020Stiahnuť zmluvu
2020/07-02TOP GAME GROUP s.r.o.Podnájomná zmluvareklama na oplotení futbalového štadióna2401.8.2020-31.7.2023Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.2k Zmluve o dielo TKD Výťahy s.r.o.Dodatok č.2k Zmluve o dielo na servis zdvíhacích zariadeníúprava článkov zmluvypodľa zmluvy1.10.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 2/2020Mesto TopoľčanyDodatok č.2/2020 k Zmluve o výkone správy úprava článkov zmluvy11.9.2020Stiahnuť zmluvu
008/2020REJA pco s.r.o.Zmluva o pripojení objektu na pult strediska registrácie poplachov, jeho monitorovaní a poskytovaní zásahových výjazdovposkytnutie strážnej službyv zmysle zmluvy1.11.2020Stiahnuť zmluvu
OZ_178/2020Mesto TopoľčanyZmluva o prevádzkovaní kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Topoľčanyzabezpečenie odborného prevádzkovania kompostárne BRO3.11.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.1Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TopoľčanyDodatok č.1 k Dohode číslo: 20/18/54E/1579úprava článkov zmluvy0,00 €3.12.2020Stiahnuť zmluvu
1111410Energie2, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlkudodávka elektriny3.12.2020Stiahnuť zmluvu
1111441Energie2, a.s.Zmluva o združenej dodávke zemného plynudodávka zemného plynu3.12.2020Stiahnuť zmluvu
44818378/000/2020INISOFT s.r.o.Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služiebsoftvérové produkty, servisná podporapodľa zmluvy10.12.2020Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2020Mesto TopoľčanyDodatok č.1/2020 k Zmluve o dielo č.45/2018/ZoDúprava článkov zmluvy1.12.2020Stiahnuť zmluvu
Mestské kultúrne strediskoDohoda o prechode práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu v súvislosti s prechodom činnosti zamestnávateľaprechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu1.1.2021Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2020Mesto TopoľčanyDodatok číslo 1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 125/2017zmena hradenia nákladov na prevádzkovanie verejných WC1.1.2021Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
20/2019/OMesto TopoľčanyZmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz KO poplatok za odvoz KO30 €/osoba/rok1.1.2019-31.12.2019Stiahnuť zmluvu
23/2019Mesto TopoľčanyZmluva o nájme nebytových priestorovgaráž zimnej údržbovej techniky1430 €1.1.12019-neurčitoStiahnuť zmluvu
Mesto TopoľčanyDarovacia zmluvačasť vybavenia DDStiahnuť zmluvu
T19-002ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.Zmluva o dieloservis zdvíhacích zariadení79,00 €/štvrťročná paušálna cena1.1.2019-11.1.2023Stiahnuť zmluvu
Z20192829_ZAnton BeláňKúpna zmluvaStroj na údržbu obecných plôch a chodníkov 18 986,00 EUR + DPH31.1.2019Stiahnuť zmluvu
Hermann SK, spol. s r.o.Zmluva o dieloservis plynových zariadení v bytoch1.2.2019Stiahnuť zmluvu
Hermann SK, spol. s r.o.Zmluva o dieloservis plynových zariadení v bytoch1.2.2019Stiahnuť zmluvu
1/2019Michal UhlárikDodatok ku zmluveúprava účtu a sumy za podnájom 680,0031.1.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.1/2019ABLE MEN, s.r.o.Dodatok ku zmluveúprava výšky nájomného31.1.2019Stiahnuť zmluvu
Regionálny úrad verejného zdravodníctva so sídlom v Nitre Dohoda o podmienkach poskytovania služieb za úhradu rozbor pitnej vodyv zmysle Dohody4.3.2019Stiahnuť zmluvu
D-2019/05Regionálny úrad verejného zdravodníctva so sídlom v Topoľčanoch Dohoda o ceneodber vzorky vody, vyhodnotenie zistených výsledkov v zmysle Dohody4.3.2019Stiahnuť zmluvu
Mediatex s.r.o. BratislavaZmluva o zabezpečení služby - SMS parkovanie SMS parkingv prílohe1.4.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.1/2019Róbert Pravdadodatok ku zmluveúprava výšky nájomného31.1.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.2/2019Mesto TopoľčanyDodatok k NZ 39/2016odňatie majetku mesta z nájmu6.2.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.1/2019Mesto TopoľčanyDodatok k NZ 125/2017prenechanie majetku mesta do nájmu6.2.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 2/2019Mesto TopoľčanyDodatok k NZ 125/2017odňatie majetku mesta z nájmu19.3.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.3/2019Mesto TopoľčanyDodatok k NZ 39/2016odňatie majetku mesta z nájmu19.3.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 001Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke pynu zníženie ceny 1.4.2019-31.3.2020Stiahnuť zmluvu
Mesto TopoľčanyDohoda o ukončení Zmluvy o prevádzke dotrieďovacieho dvora 15.1.2019Stiahnuť zmluvu
012019Gešnábel FrantišekRámcová zmluva o dielovodoinštalatérské a kurenárske prácev zmysle dohody9.5.2019-8.5.2022Stiahnuť zmluvu
28/2019/ODynamik Real 2, s.r.o.Zmluva o výkone správy bytovplnenia spojené s užívaním bytov144,00 € (jednotková)9.5.2019Stiahnuť zmluvu
NUBIUM, s.r.o.Zmluva o podnájme pozemku4 ks jednostranných billboardov1328 € /rok/01.06.2019Stiahnuť zmluvu
89/2019/OMesto TopoľčanyZmluva o prevádzkovaní rozšírenej časti kompostárne prevádzkovanie rozšírenej časti kompostárne1.7.2019Stiahnuť zmluvu
89/2019/OMesto TopoľčanyZmluva o prevádzkovaní rozšírenej časti kompostárne prevádzkovanie rozšírenej časti kompostárne1.7.2019Stiahnuť zmluvu
2019/01-07Ing. Jozef Vaňo - MS PLAST Podnájomná zmluvareklama na oplotení futbalového štadióna240€ ročne1.7.2019-30.6.2022Stiahnuť zmluvu
1/2019J.R.K.Steel s.r.o.Dodatok k podnájomnej zmluveenergiepodľa dodatku1.4.2019Stiahnuť zmluvu
2019/01-08Miguel Angel Allauca del CarpioPodnájomná zmluvareklama na oplotení futbalového štadióna240€ ročne1.7.2019-30.6.2022Stiahnuť zmluvu
Jonimont, s.r.o.Dohoda o úhradáchužívanie nebytových priestorovpodľa kalkulačného listu12.7.2019-30.9.2023Stiahnuť zmluvu
FISECO s.r.o.Dodatok č.2doplňa sa predmet plnenia - kompostáreň podľa dohody15.7.2019Stiahnuť zmluvu
Z19-248-BA TKD Výťahy s.r.o.TKD Výťahy s.r.o.servis výťahovpodľa zmluvy27.8.2019Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.2Mestské kultúrne strediskoDodatok k nájomnej zmluveúprava výšky nájomného3187,27 € / rok1.1.2019Stiahnuť zmluvu
Mestské kultúrne strediko TopoľčanyZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov2965,00 € ročne1.10.2019Stiahnuť zmluvu
TOMA, s.r.o.Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvyukončenie podnájmu31.10.2019Stiahnuť zmluvu
2020070717Pohoda Festival, s.r.o.Mandátna zmluvapredaj vstupeniek na Festival Pohoda30.10.2019Stiahnuť zmluvu
118/2019/ODynamik Real 2, s.r.o.Zmluva o výkone správy Stiahnuť zmluvu
Dynamik Real 2, s.r.o.Nájomná zmluvaStiahnuť zmluvu
Z19-248-BATKD Výťahy s.r.o.Dodatok č.1servis výťahov158,- € štvrťročneStiahnuť zmluvu
2019/12-01Autotech Slovakia s.r.o.Podnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ480, ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-02OASIS, s.r.o.Podnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-03PEMAT Slovakia, s.r.o.Podnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-04Margita GerováPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-05Ivan Tomanov SOLIDUSPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-06Milan KobidaPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-07TOP-TEXTPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ150,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-08CRESS SlovakiaPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ390,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-09Ing. Jozef Zajko RENARSPodnájomná zmluvareklama na oplotení *FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-10PAOLO SLOVAKIAPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-11Ján Cabaj CA-KomfortPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
2019/12-12Milan Žembera COLOR STARPodnájomná zmluvareklama na oplotení FŠ240,- ročne1.12.2019-30.11.2022Stiahnuť zmluvu
23/2019Mesto TopoľčanyKúpna zmluvaŠkoda Fabia - auto1218,20 €Stiahnuť zmluvu
Akzent BigBoard, a.s.Zmluva o podnájme pozemkureklamné billboardy796,80€ ročne1.1.2020-31.12.2022Stiahnuť zmluvu
Gryf reklamné štúdio, s.r.o.Zmluva o podnájme pozemkureklamné billboardy796,80 € ročne1.1.2020-31.12.2022Stiahnuť zmluvu
1APN180010Axalnet s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejnej službyposkytovanie telekomunikačnej služby na parkoviskách35,99 € s DPH mesačne1.12.2019Stiahnuť zmluvu
217/2019Mestské kultúrne strediskoZmluva o nájme nebytových priestorovneb.priestory na 2.poschodí8627,10 € ročne12.12.2019Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
2018/01-01Gryf reklamné štúdio, s. r. o. Splátkový kalendár 9.1.2018Stiahnuť zmluvu
2018/01-02Media representative, s.r.o. Splátkový kalendár 9.1.2018Stiahnuť zmluvu
2018/01-03 Anton Pokrývka Splátkový kalendár 9.1.2018Stiahnuť zmluvu
2018/01-04 NUBIUM, s.r.o.Splátkový kalendár 9.1.2018 Stiahnuť zmluvu
2018/01-05 euro AWK, spol. s r.o. Splátkový kalendár 9.1.2018 Stiahnuť zmluvu
2018/01-06 Akzent BigBoard, a.s. Splátkový kalendár 9.1.2018 Stiahnuť zmluvu
Telovýchovný klub ABAKO o. z. Dohoda u ukončení zmluvy 15.1.2018 Stiahnuť zmluvu
Telovýchovný klub ABAKO o. z. DOHODA O SPLÁTKACH DLHUStiahnuť zmluvu
č. 2018/01-07 Telovýchovný klub ABAKO o. z. Splátkový kalendár Stiahnuť zmluvu
2018/01-09 AM Holding Slovakia, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 347,40 za dohodnutú dobu od 27.1.2018 do 15.3.2018 Stiahnuť zmluvu
1111410 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchylky dodávanie lektriny 18.12.2017 Stiahnuť zmluvu
1111441 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu dodávka plynu 18.12.2017 Stiahnuť zmluvu
01/2018 Mesto Topoľčany ZMLUVA o poskytovaní služiebčistenie a údržba podchodu pod železničnou stanicou v Topoľčanoch od 1.2.2018 Stiahnuť zmluvu
315/2018 DYNAMIK REAL 2, s.r.o. NÁJOMNÁ ZMLUVA dočasné užívanie bytov od 16.02.2018Stiahnuť zmluvu
314/2018 DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV nájom nebytových priestorov od 16.02.2018Stiahnuť zmluvu
23/2018/O DYNAMIK REAL 2, s.r.o. Zmluva o výkone správy 15.2.2018 Stiahnuť zmluvu
č. 2018/01-08 Eurotex SR Bratislava s.r.o. NÁJOMNÁ ZMLUVAprenechanie časti pozemku od 01.05.2018 Stiahnuť zmluvu
Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. ZMLUVA poskytovanie služieb objednávateľovi pri verejnom obstarávaní 14.3.2018 Stiahnuť zmluvu
č. 012018 Gešnábel FrantišekRámcová zmluva o dielozabezpečenie vodoinštalačných a kúrenárskych prác v bytoch a nebytových priestoroch od 19.03.2018 do 18.03.2019Stiahnuť zmluvu
2018/04-01 Michal UhlárikZmluva o podnájme nebytových priestorov podnájm nebytovych priestorov 680,- € s DPH /mesiacna dobu neurčitú od 01.04.2018Stiahnuť zmluvu
TOMA, s.r.o Objednávka dodávky a odberu tepla a TÚV od 1.4.2018 do 31.12.2018 Stiahnuť zmluvu
Dodatok 1/2018 Able men s.r.o. 7448,46 Eur/rok od 1.1.2018 Stiahnuť zmluvu
Dodatok 1/2018 Róbert Pravda 4725,70 Eur/rokod 1.1.2018 Stiahnuť zmluvu
č. 354/2018 MESTO TOPOĽČANY Nájomná zmluva prenechanie časti pozemku 54,37 €/rok dobu neurčitú od 01.05.2018. Stiahnuť zmluvu
č. 357/2018 MESTO TOPOĽČANY Nájomná zmluva prenechanie časti pozemku 6.266,- €/1 rok dobu neurčitú od 01.05.2018. Stiahnuť zmluvu
1/2018SIPOS, s.r.o. Dodatok č. 1/2018 k podnájomnej zmluve č. 2016/12-01 Skončenie podnájmuStiahnuť zmluvu
č. 2018/05-01 J.R.K. Steel s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájm nebytových priestorov 2.040,- €/mes. od 01.05.2018 do 30.04.2033 Stiahnuť zmluvu
Roman Kollár, RK elektro Servisná zmluva Servisné práce, oprava a údržba el. zariadení 9.4.2018 Stiahnuť zmluvu
437/2018 Commander Services s.r.o. ZMLUVA „COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU poskytovaní služieb elektronického monitoringu od 5.6.2018 na neurčitoStiahnuť zmluvu
MESTO TOPOĽČANY Zmluva o pôžičke poskytnutie pôžičky veriteľom 3.7.2018 Stiahnuť zmluvu
ITEEX, s.r.o. Zmluva o dieloVýmena okien 138 890,88 Stiahnuť zmluvu
1/2018 J.R.K. Steel s.r.o. Dodatok č. 1/2018 k podnájomnej zmluve č. 2018/05-01 12.9.2018 Stiahnuť zmluvu
APN180010 Axalnet, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejnej službyposkytovanie telekomunikačných službieb 20. 07. 2018 Stiahnuť zmluvu
TOPRECO s.r.o ZMLUVA O DIELO Výstavba montovanej haly 249 000 € s dph Stiahnuť zmluvu
1/2018 Ing. arch. Miloš Marko MANDÁTNA ZMLUVA stavebný dozor na stavbu 1 743 € 19.9.2018 Stiahnuť zmluvu
č. 72/2018/oMESTO TOPOĽČANY Zmluva o výkone správyspráva bytov 1.10.2018 Stiahnuť zmluvu
č. Z201844065_Z Anton Beláň Kúpna zmluva Príslušenstvo k stroju KUBOTA G26HD - zimná údržba komunikácií 29 376,00 EUR s DPH 19.10.2018 Stiahnuť zmluvu
DECODOM, spol. s r.o. Zmluva o podnájme pozemkuprenájom billboardu398,40 s DPH - rok 1.11.2018-30.10.2021 Stiahnuť zmluvu
EUROTEX SR Bratislava, s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena Stiahnuť zmluvu
Roman Kollár RK-ElektroZmluva o poskytovaní služiebodborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach 01.10.2018 - 30.09.2023Stiahnuť zmluvu
45/2018/ZoD Mesto Topoľčany Zmluva o dielo vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií - chodníkov 30.11.2018 Stiahnuť zmluvu
Fiseco, s.r.o. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve1.1.2019 Stiahnuť zmluvu
75/2018 Mesto Topoľčany Darovacia zmluva exteriérové dekoračné prvky 2410 € Stiahnuť zmluvu
Nehlsen-Eko, spol. s r.o. posypový materiál - zimná údržba 30.11.2018 Stiahnuť zmluvu
AM Holding Slovakia, s.r.o. Dohoda o ukončení podnájomnej zmluvy 30.11.2018 Stiahnuť zmluvu
1819 Marián Šupa Zmluva o prenájme traktora KUBOTA BX231 20.12.2018-28.2.2019 Stiahnuť zmluvu
001/2018 TOBEL s.r.o. Zmluva o nájme hnut.veci Traktor Kubota BX2350 21.12.2018-28.2.2019 Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
86/2017Mesto TopoľčanyNájomná zmluvaprenájom pozemku13.7.2017 - 31.12.2045Stiahnuť zmluvu
Gryf reklamné štúdio, s. r. o. podnájmná zmluvaumiestnenie 2 ks jednostranných reklamných o rozmeroch 510 cm x 240 cm 664,-€1.1.2017 do 31.12.2019Stiahnuť zmluvu
Roman Kollár RK - ELEKTROZmluva o poskytovaní služiebodborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach 11,20 €/byt 18,- €/zvod01.01.2017 do 31.12.2019Stiahnuť zmluvu
Media representative, s.r.o. podnájmná zmluvaumiestnenia 2 ks jednostranných reklamných stavieb / billboardov/ 664,- €/rok 1.1.2017 do 31.12.2019Stiahnuť zmluvu
4/2017Mesto TopolcanyZmluva o dieloúdržba verejnej zelene, detských ihrísk a prvkov malej architektúry 27.2.2017Stiahnuť zmluvu
euro AWK, spol. s r.o.Nájomná zmluva umiestnenia 1 ks jednostranného billboardu332,- €/rokod 01.03.2017 do 28.02.2020Stiahnuť zmluvu
Z201713547_ZAnton BeláňKúpna zmluva5 ks TRAKTOROVÁ KOSAČKA ISEKI SXG 326H vrátane DPH: 96 000,00 EUR28.03.2017Stiahnuť zmluvu
Z201713546_ZAnton BeláňKúpna zmluva1 ks TRAKTOROVÁ KOSAČKA ISEKI SXG 326H vrátane DPH: 20 160,00 EUR28.03.2017Stiahnuť zmluvu
dodatok obchodnej zmluve č. 2016ZM014ista Slovakiadodatok č. 2 - 8 Dodatok rozširuje Prílohu č.1 ,,Zoznam objektov" Stiahnuť zmluvu
dodatok obchodnej zmluve č. 2016ZM014ista Slovakiadodatok č. 9 - 15Dodatok rozširuje Prílohu č.1 ,,Zoznam objektov" Stiahnuť zmluvu
Motorbox s.r.o.Kúpna zmluvadodanie osobného motorového vozidla 11046 EurStiahnuť zmluvu
F I S E C O , s.r.o. Mandátna zmluvapredchádzanie vzniku požiaru, pracovných úrazov a výkon zdravotného dohľadu mesačne na 160,- €Stiahnuť zmluvu
č.P1/2017Marián Feješ DUHAZmluva o prenájme vozidlapredmet nájmu nákladné vozidlo KIA K2500 810,00 Eur bez DPH / mesiac od 2. 5. 2017 do 31.7. 2017 Stiahnuť zmluvu
č.P2/2017Marián Feješ DUHAZmluva o prenájme vozidlapredmet nájmu nákladné vozidlo HYUNDAI H1 810,00 Eur bez DPH / mesiac od 2. 5. 2017 do 31.7. 2017 Stiahnuť zmluvu
Z201721775_ZTT-CAR, s.r.o. Kúpna zmluvaÚžitkové motorové vozidlo, sklápač, jednokabínavrátane DPH: 52 440,00 EURStiahnuť zmluvu
Akzent BigBoard, a.s. Nájomná zmluvaumiestnenia 3ks billboardov 1 992,- €/rokod 01.06.2017 do 31.05.2020Stiahnuť zmluvu
euro AWK, spol. s r.o. Nájomná zmluvaumiestnenia 3ks billboardov 1 992,- €/rok od 01.07.2017 do 30.06.2020Stiahnuť zmluvu
OMV Slovensko s.r.o.OMV Slovensko s.r.o.31.5.2017Stiahnuť zmluvu
OMV Slovensko s.r.o.Zmluva o vystavení platobnej karty31.5.2017Stiahnuť zmluvu
641821SPP a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny26.6.2017Stiahnuť zmluvu
Mestské kultúrne stredisko TopoľčanyDohodu o ukončení nájomnej zmluvyZmluvu o nájme nebytových priestorovku dňu 30. 6. 2017Stiahnuť zmluvu
Mestské kultúrne stredisko TopoľčanyZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVnájom nebytových priestorovročné nájomné 3069,28 Eur prevád. náklady 993,00 Eur 30.6.2017Stiahnuť zmluvu
ALW s.r.o.Zmluva o poskytovaní pracovnej a zdravotnej zlužby Výkon pracovnej a zdravotnej zlužby 1.7.2017 Stiahnuť zmluvu
Marián Feješ DUHA Dodatok k zmuve o prenájme vozidla Zmena nájmu 1. 8. 2017 do 31.12. 2017 Stiahnuť zmluvu
2016/12-02 Autotech Slovakia s.r.o. Dodatok č. k podnájomnej zmluve 2 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 480,-€/rok 30.11.2016 od 1.12.2017 Stiahnuť zmluvu
2016/12-10 Wash Clean s.r.o. Dohod a o ukončení podnájomnej zmluvy 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm ku dňu 30.11.2017Stiahnuť zmluvu
P1/2017 Marián Feješ DUHA Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme vozidla nájom nákladného vozidla KIA K2500, ŠPZ TO906DD ku dňu 30.11.2017Stiahnuť zmluvu
P2/2017 Marián Feješ DUHA Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme vozidla nákladného vozidla HYUNDAI H1, ŠPZ TO117BY ku dňu 30.11.2017Stiahnuť zmluvu
125/2017 Mesto TopoľčanyZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Nájom - WC na Nám. M. R. Štefánika 1 €/rok od 01.01.2018 Stiahnuť zmluvu
1111410Energie2, a.s. ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU distribúcia elektriny 18.12.2017 Stiahnuť zmluvu
č. 1111441 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu dodávka plynu 18.12.2017Stiahnuť zmluvu
F I S E C O , s.r.o. MANDÁTNA ZMLUVApredchádzanie vzniku požiarov a pracovných úrazov 28. 12. 2017 Stiahnuť zmluvu
Marek Madej DENT-PED, s.r.o. DIENTE s.r.o. Dohoda o platbách 20.12.2017 Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
F I S E C O , s.r.o. , Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany Mandátna zmluvavykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiaru, pracovných úrazov a výkon zdravotného dohľadu v prevádzkach30.3.2016Stiahnuť zmluvu
ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25, BratislavaRámcová obchodná zmluvaPoskytovanie služieb rozúčtovania8.2.2016Stiahnuť zmluvu
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava,ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVYZmluvu o zabezpečení financovania triedeného zberuStiahnuť zmluvu
39/2016Mesto TopoľčanyNájomná zmluva Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania nehnuteľný majetokod 21.04.2016 do 01.05.2016Stiahnuť zmluvu
1/2016Mesto TopoľčanyDODATOK k nájomnej zmluve č. 353/2009Pridáva sa hmotný majetok plagátovacie plochyStiahnuť zmluvu
8/1000068224Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácioudodávka vody z verejného vodovodu odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Stiahnuť zmluvu
8/1000068224Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Príloha k zmluve č.: 8/1000068224 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouStiahnuť zmluvu
Mestské kultúrne stredisko TopoľčanyZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVPrenajímateľ je správcom nehnuteľnosti - nebytových priestorovod 1.6.2016 na neurčitoStiahnuť zmluvu
príloha k zmluve 5101032785C/2016ZSE Distribúcia a.s. BratislavaPríloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrinyÚdaje týkajúce sa odberných miest7.6.2016Stiahnuť zmluvu
NATUR-PACK, a.s.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERUod 30.6.2016Stiahnuť zmluvu
Flott cascaders teamKaskadérske vystúpenie192€7.7.2016 do 8.7.2016Stiahnuť zmluvu
Telovýchovný klub ABAKO o. z. Zmluva o podnájme nebytových priestorovZmluva Podnájom14.407,78€ + DPH Stiahnuť zmluvu
Telovýchovný klub ABAKO o. z. Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov Splátkový kalendárStiahnuť zmluvu
Telovýchovný klub ABAKO o. z. Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov Splátkový kalendárStiahnuť zmluvu
Anton Pokrývka Zmluva o podnájme nebytových priestorovZmluva Podnájom643,65 € + DPH Stiahnuť zmluvu
Anton PokrývkaSplátkový kalendár ku zmluve o podnájme nebytových priestorov Splátkový kalendárStiahnuť zmluvu
NUBIUM, s. r. o.Zmluva o podnájme pozemkuprenájom majetku mesta v k.ú. Topoľčany 1 328,- €/rok od 01.06.2016 do 31.05.2019Stiahnuť zmluvu
NUBIUM, s. r. o.Splátkový kalendár – daňový doklad č. 2016/08-04 Stiahnuť zmluvu
9408291047ZSE Energia, a. s.Zmluva o združenej dodávke elektriny18.8.2016Stiahnuť zmluvu
RÚVZ TopoľčanyDohoda o cene20.9.2016Stiahnuť zmluvu
RÚVZ TopoľčanyDohoda o podmienkach poskytnutia laboratórných analýz 20.9.2016Stiahnuť zmluvu
R-2010/1329/1553Ista Slovakia s.r.o.DodatokStiahnuť zmluvu
1/2016Mesto TopoľčanyDodatok k zmluve o výkone správy bytov zabezpečenie výkonu správy bytov3.10.2016Stiahnuť zmluvu
2/2016Mesto TopoľčanyDodatok k zmluve o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku3.10.2016Stiahnuť zmluvu
Z201633085_ZQEX, a.s.Zmluva o dieloNový automatický závorový parkovací systém - ĽŠ bez DPH: 19 980,00 EUR21.10.2016Stiahnuť zmluvu
Z201633080_ZQEX, a.s.Zmluva o dieloNový automatický závorový parkovací systém - ČA bez DPH: 19 950,00 EUR21.10.2016Stiahnuť zmluvu
F I S E C O , s.r.o. Topoľčany Mandatna zmluvavykonávanie činnosti zameranej na predchádzanie vzniku požiaru, pracovných úrazov a výkon zdravotného dohľadu od 30.9.2016Stiahnuť zmluvu
2016/12-02 Autotech Slovakia s.r.opodnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-14 Ivan Tomanov SOLIDUSpodnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€.01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-10 Marián Schwarzpodnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€.01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-09Ferdinand Schwarz MBN Vercajchpodnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-03OASIS, s.r.o.podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-04 PEMAT Slovakia, s.r.o.podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
č. 2016/12-15Milan Kobidapodnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
č. 2016/12-16Mgr. Marián Pokus ml. podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
č. 2016/12-18 Alena Chudobová TOP-TEXT podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 160 cm x 75 cm 150,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
MESTO TOPOLCANYZmluva o pôžickeposkytnutie pôžicky veritelom29.12.2016Stiahnuť zmluvu
2016/12-07 Margita Gerová podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-05 TOSPOL, s.r.o.podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
č. 2016/12-19CRESS Slovakia, s.r.o.podnájmná zmluvaumiestnenie 2 ks reklamných zariadení: 1ks 320cm x 150cm a 1ks 160 cm x 75 cm 390,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-20 PRATTO s.r.o. podnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
2016/12-12 Ing. Jozef Zajko RENARSpodnájmná zmluvaumiestnenie 1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm x 150 cm 240,-€01.12.2016 – 30.11.2019Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
Príloha č. 4Toma s.r.o.K zmluve o dodávke a odbere tepla č. 25dodávke a odbere1.1.2015Stiahnuť zmluvu
Mestský futbalový klub Topvar TopoľčanyNájomná zmluvaumiestnenie reklamy5000€1.1.2015 30.6.2016Stiahnuť zmluvu
QEX, a.s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín Kúpna zmluvadodanie triedičky mincí 4789,20 € s DPH27.11.2015Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluva na stiahnutie
Akzent BigBoard, a.s.Nájomná zmluvaprenájom časti majetku1992€01.06.2014 31.05.2017 Stiahnuť zmluvu
2-FRA2014-038SOMI Systems, a.s.Zmluva o dielo bezpečnostný projekt 1350€Stiahnuť zmluvu
euroAWK,s.r.o.Nájomná zmluvaprenájom časti majetku1992€01.07.2014 30.06.2017Stiahnuť zmluvu
Dodatok č.1/2014euroAWK,s.r.oDodatok k nájomnej zmluveprenájom časti majetku21.5.2014Stiahnuť zmluvu
Dodatok č. 1/2014Akzent BigBoard, a.s.Dodatok k nájomnej zmluveprenájom časti majetku21.5.2014Stiahnuť zmluvu
410721SPP a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydistribúcia elektriny1.10.2014Stiahnuť zmluvu
410740SPP a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydistribúcia elektriny 1.10.2014Stiahnuť zmluvu
410741SPP a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydistribúcia elektriny1.10.2014Stiahnuť zmluvu
410742SPP a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydistribúcia elektriny1.10.2014Stiahnuť zmluvu
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba Dokumenty GDPR Kontakt