VÝLEPOVÁ SLUŽBA
Výlepová služba - Štefan Grach

0903 762 532
Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom,
95501 Topoľčany
parkoviska@msto.sk
                                        

Výlepové plochyPríjem plagátov je v utorok od 10.00 do 12.00 hod.


Námestie M.R. Štefánika
Námestie Ľ Štúra
Ul. Moyzesova, pri ZUŠ
Ul. M. Rázusa, pod nadjazdom
Ul. Českosl. Armády, oproti bowlingu
Ul. Českosl. Armády, „solčianska zastávka“
Ul. Krušovská, oproti „modráku“
Ul. Krušovská, križovatka Bernolákova
Ul. Krušovská, autobusová zastávka
Ul. Bernolákova, SAD
Ul. Bernolákova, Športová hala
Ul. Gogoľova, Sídlisko „F“ u „Dukly“
Ul. B. Nemcovej, Sídl. „F“ pri stavebninách
UL. Streďanská, križovatka M. Benku
Ul. Ľ Fullu, pri škôlke
Ul. J. Jesenského, križovatka J. Matušku
Ul. P.O. Hviezdoslava, pri kúpalisku
Ul. Kpt. Žalmana, vedľa potravín
Ul. Povstania, pri škôlke
Ul. Tovarnícka, kasárne


CenníkVýlep plagátov je vždy následne v utorok po obede, popr. v stredu ráno. Cena za výlep je na 1 týždeň/ 1 výlepové miesto/ 1 plagát
Vylepovanie plagátov – cenník (platný od 1.6.2019)


A 5 – A 3 1ks obyčajný papier 0,55 €
1ks kriedový papier 0,60 €
A 2 1ks obyčajný papier 0,70 €
1ks kriedový papier 0,85 €
A 1 1ks kriedový papier 1,20 €
A 3 + farebnápotlač 100% plochy 1,50 €
A 3 + farebnápotlač 50% plochy 1,30 €
A 4 + farebnápotlač 100% plochy 1,10 €
A 4 + farebnápotlač 50% plochy 0,90 €
A 3 + čierna potlač 0,90 €
A 3 + čierna potlač na neónový papier 1,10 €
A 4 + čierna potlač 0,70 €
A 4 + čierna potlač na neónový papier 0,90 €


Kopírovanie dokumentov – cenník (platný od 1.6.2019)


A 3 farebné kopírovanie - 100% pokrytie plochy 1,00 €
A 3 farebné kopírovanie - 50% pokrytie plochy 0,80 €
A 4 farebné kopírovanie - 100% pokrytie plochy 0,60 €
A 4 farebné kopírovanie - 50% pokrytie plochy 0,40 €
A 3 čiernobiele kopírovanie 0,40 €
A 3 čiernobiele kopírovanie na neónový papier 0,50 €
A 4 čiernobiele kopírovanie 0,20 €
A 4 čiernobiele kopírovanie na neónový papier 0,25 €Ceny sú uvedené s DPH
Prosíme zákazníkov aby na výlep používali papier do hmotnosti 120 g/m2, v inom prípade neručíme za trvácnosť výlepu. Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo neprijať zákazku, preto prosíme zákazníkov, aby sa dopredu informovali, či je možné výlep uskutočniť. Uprednostňujeme plagáty športové a kultúrne pred politickými.


Webové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba Dokumenty GDPR Kontakt