SPRÁVA BYTOV
Technik bytového hospodárstva - Oravcová Beáta

0911 733 518
Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom,
95501 Topoľčany
technik@msto.sk


Správa bytov
Havarijná služba

Elektroinštalácie, vodoinštalácie Toma, s.r.o. 0911 195 070
Výťahy ThysenGroup 0902 928 201
Hasiči 150, 122
Plyn SPP 0800 111 727
Voda ZSVS 0911 101 461
Elektrina ZSE 0800 111 567


Zoznam bytov


100% nájomníci
p.č.ulicač.domuvchodypočet b.j.
1M.R.Štefánika25*2
2Pod Kalváriou295*31
3Pod Kalváriou296*37
4Krušovská143641,43,4518
5Puškinova1439816
6V.Beniaka14412,4,618
7V.Beniaka146312,1418
8Krušovská147247,49,5132
9Krušovská148153,5520
10Bernolákova149918,234
11Bernolákova15152,4,6,854
12Palárikova408210,1264Ekonomické nájomné
p.č.ulicač.domuvchodypočet b.j.
1Palkovičova427312, 1428
2Palkovičova427416,18 28
3Palkovičova42752014
4Palkovičova427622, 2428
5Palkovičova439432, 34, 3642
6Palkovičova44173014
7 Šafárikova44182114
8 Šafárikova441917, 1928
9Palkovičova442026, 2828
10 Šafárikova44549, 1140
11 Šafárikova445513, 1540
12 J.Kráľa46166, 840
13J.Kráľa46172, 440
14 Šafárikova462515A19
15 M.Benku46592516
16 M.Benku466027, 29, 3140
17 M.Benku466133, 3532
18D.Jurkoviča46979, 11, 1344
19 D.Jurkoviča4698716
20 D.Jurkoviča46993, 528
21D.Jurkoviča48441A, 1B32
22 Pod Kalváriou491550A12
23 Pod Kalváriou491650B12
24Pod Kalváriou491750C12
25 P.O.Hviezdoslava50161524
26 P.O.Hviezdoslava50461724
27P.O.Hviezdoslava50561924Upratovacia služba


Mesto Topoľčany prostredníctvom Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. oznamuje nájomcom bytových domov:

ul. Palkovičova, BD č. : 4417/30,4273/12 a 14, 4275/20, 4276/22 a 24, 4394/32 a 34 a 36, 4420/26 a 28
ul. Šafárikova, BD č. : 4418/21,4419/17 a 19, 4454/9 a 11, 4455/13 a 15, 4625/15A
ul. Janka Kráľa, BD č. : 4616/6 a 8,4617/2 a 4
ul. Palárikova, BD č. : 4082/10 a 12
ul. Martina Benku , BD č. : 4659/25,4660/27 a 29 a 31, 4661/33 a 35
ul. Dušana Jurkoviča, BD č. : 4697/9 a 11 a 13,4698/7, 4699/3 a 5, 4844/1A a 1B
ul. P.O. Hviezdoslava, BD č. : 5016/15,5046/17, 5056/19

od 1. 3. 2020 bude upratovanie spoloćných priestorov v bytovom dome zabezpečovať upratovacia služba. Platba sa upratovanie v sume 3,40€/ bytová jednotka za mesiac bude zahrnutá v predpise za nájomné a služby s ním spojené- Nájomcom platiacich cez SIPO bude predpis zvýšený automaticky. Nájomcovia, ktorí majú zadaný trvalý príkaz priamo cez svoj účet sú povinní nahlásiť si zmenu platby vo svojej banke.
ŠPECIFIKÁCIA UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB


Upratovanie bytového domu vrátane dodania čistiacich a dezinfekčných prostriedok, osobných ochranných pracovných prostriedkov a iného spotrebného materiálu a zariadení používaných na výkon požadovaných prác.

Jedenkrát týždenne :

- zametanie podlahy schodiska a vestibulu
- umývanie podlahy schodiska a vestibulu
- umývanie výťahu

Jedenkrát mesačne :
- umývanie vchodových dverí
- utieranie zábradlia na schodisku
- utieranie schránok

Dvakrát mesačne :
- zametanie vonkajších priestorov /vonkajšie schodisko/

Dvakrát ročne :
- umývanie okien a vonkajších parapetných dosiekWebové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. Viac tu: https://www.msto.sk/pristupnost/
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba Dokumenty GDPR Kontakt