PARKOVANIE
Správa parkovísk - František Lekeš DiS.art

0903 890 011
Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom,
95501 Topoľčany
parkoviska@msto.sk


Prevádzková dobaPrevádzková doba všetkých platených parkovísk v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. je nonstop.


V pondelok-štvrtok v čase od 10,00-12,00 hod. je možné si zakúpiť, alebo predĺžiťplatnosť parkovacích kartiet v Spoločenskom dome, kde sa aj nachádza sídlo správy parkovísk. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom parkovania a parkovacích kariet sa môžete obrátiť na pána Lekeša.
Spoplatnená doba na parkoviskách s organizovanou prevádzkou:Námestie Ľudovíta Štúra

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 14:00 hod

Ul. Československej armády

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 14:00 hodSpoplatnená doba na parkoviskách bez organizovanej prevádzky:Ul. Bernolákova pri SAD a pri novej Poliklinike

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 12:00 hod

Ul. Sv. Cyrila a Sv. Metoda

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 12:00 hod

Ul. Krušovská – Zelený rínok

Pondelok až Piatok: 7:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 7:00 hod – 12:00 hod

Ul. Jiřího Wolkra

Pondelok až Piatok: 7:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 7:00 hod – 12:00 hod

Ul. Bernolákova – pozdĺžne státie na miestnej komunikácii

Pondelok až Piatok: 8:00 hod – 15:00 hodCenníkCenník parkovania na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou Parkoviská – Nám. Ľ. Štúra a Čsl. armády


Osobný automobil, motocykel, moped, prívesný vozík
do 10 minút zdarma
10 minút - 1 hodina 0.50 €
za každú začatú hodinu po 1. hodine +0,50 €
strata potvrdenia o parkovaní 6,00 €


Karty - nákup, predĺženie
karta - nákup 10,00 €
karta - vrátenie 8,00 €
čipová park. karta - mesačná +28,00 €
čipová park. karta – ½ ročná 168,00 €
čipová park. karta – ročná 336,00 €
čipová park. karta ŤZP, ŤZPS – mesačná 18,00 €
čipová park. karta ŤZP, ŤZPS – ½ ročná 80,00 €
čipová park. karta ŤZP, ŤZPS – ročná 145,00 €
Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky prostredníctvom parkovacích automatov


Platný pre Zelený rínok, ul. J. Wolkra, ul. Sv. Cyrila a sv. Metoda, ul. Bernolákova – pri Športovej hale

od 1.minúty do celej 1. hodiny 0.40 €
za každú začatú hodinu po 1. hodine +0,50 €
ŤZP, ŤZPS 0,20 € / 2 hod.


Karty - nákup, predĺženie
papierová parkovacia karta - mesačná 28,00 €
papierová parkovacia karta - ½ ročná 168,00 €
papierová parkovacia karta - ročná 336,00 €Ceny sú uvedené s DPH


SMS parkovanieSMS daňový doklad


Vodiči parkujúci na parkoviskách bez organizovanej prevádzky (prostredníctvom parkovacích automatov) majú možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.


Spôsob úhrady parkovného cez SMSZaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: TO (medzera) EČV (medzera) HVysvetlenie:

TO je kód pridelený mestu Topoľčany

EČV je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad TO123RD (spolu)

H je trvanie parkovania v hodinách, použitím celých čísel 1,2,3 - 11. Bez udania času parkovania sa automaticky uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.Príklad:

TO TO123RD 1 na číslo: 2200

Zaplatíte za parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu číslovku 1 nie je potrebné vpisovať do odosielanej SMS.

POZOR! Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené!!Webové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba Dokumenty GDPR Kontakt