Mestské služby Topoľčany, s.r.o.


Nám. M. R. Štefánika 1/1
Topoľčany
95501

mestskesluzby@topolcany.sk


IČO: 44818378
DIČ: 2022854053
IČ DPH: SK2022854053


Kancelárie pre správu parkovísk, správu bytového fondu a administratíva sa nachádzajú na Spoločenskom dome, Nám. Ľ.Štúra 2357/2, 95501 Topoľčany


Konateľ - Mgr. Martin Bucko

0911 481 358

konatel@msto.sk
Správa parkovísk - František Lekeš DiS.art, tel: 0903 890 011, e-mail: parkoviska@msto.sk
Výlepová služba - Štefan Grach, tel.: 0903 762 532, e-mail: parkoviska@msto.sk
Údržba zelene, zimná údržba - Marián Feješ, tel: 0948 070 868, e-mail: zelen@msto.sk
Spracovanie kuchynského odpadu - Ing. Juraj Chudý, tel: 0948 069 643, e-mail: kompostaren@msto.sk


Bytové hospodárstvo:

Nájomné - Remeňová Ľudmila, tel: 0948 004 234, e-mail: najomne@msto.sk
Technik bytového fondu - Oravcová Beáta, tel: 0911 733 518, e-mail: technik@msto.sk
Ekonóm bytového fondu - Ing. Gabriela Grznárová, tel.: 0902 891 589, e-mail: spravabytov@msto.sk


Administratíva:

Sekretariát - Pavlína Suchomelová, tel: 0911 616 771, e-mail: mestskesluzby@topolcany.sk
Ekonóm, účtovník - Ing. Martina Bežová, tel.: 0911 772 853, e-mail: ekonom@msto.sk
Personálny a mzdový referent - Soňa Kúchová, tel.: 0948 010 531, e-mail: referentpam@msto.sk

Webové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. Viac tu: https://www.msto.sk/pristupnost/
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba Dokumenty GDPR Kontakt